Skip to content

without title – report 2:2012

Exhibition an Haninge Konsthall. See program in Swedish below.

Rapport 2:2012

Utställning med aktiviteter på Haninge Konsthall 23/5-9/6

Hur ser det ut när man går från handling till handling, från vision till genomförande?

RUFS 2010 den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen har nyligen antagits och i spåren av denna följer konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén visionens väg mot genomförande.

Med platsen Haninge som utgångspunkt har konstnärerna involverat såväl politiker som tjänstemän från kommunen för att undersöka samhällsplaneringen ur ett lokalt perspektiv.

I utställningen med aktiviteter byggs en öppen berättelse om sökandet efter en plats identitet. Konstnärernas subjektiva iakttagelse av platsen vävs här samman med fragment från planeringens historia och kommunens arbete med en ny översiktsplan.

Projektet är ett samarbete mellan konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, TMR Tillväxt miljö och regionplanering, och Haninge Kommun.

31/5 kl 18.00 “Brand realism”
Magnus Thorén från varumärkesbyrån Rewir berättar hur det går till när man sätter en plats på kartan.

4/6 kl 18.00 “Vems bild av staden”
En diskussion om medborgardialogens möjligheter och begränsningar tillsammans med Stadsvetaren Sofia Wiberg och Raymond Svensson (C).

7/6 kl 18.00 “Tornberget”

Utflykt med guide till det nyligen inrättade naturreservatet Tornberget. Transport avgår från konsthallen, föranmälan obligatorisk till info@annahogberg.com